Producten
Producten
Producten
Producten
Producten
bowling
Producten
Producten
Producten
Producten
Producten
Producten
oudesite


ROKI (Reünisten Oud-Korfballers uit Indië.) 

R O K I   NIEUWS

  

  

  

  

R O K I ACTIVITEITEN

De inschrijving kan tot ongeveer 25 april. Het liefst aan mij doorgeven per email aan: izendoorn49@ziggo.nl

of bel 0624487978.

Afsluiting soosseizoen 2017-2018


        1 mei 2018, aanvang 14.00 uur.

                Roki-leden        € 10,00

                Introduce's       € 13,00

Bowling


De bowling competitie 2017/2018 eindigt op 15 mei a.s. 


Nà 15 mei gaan wij gewoon door met bowlen op dinsdag maar dan vanaf 14.00u.

Voor nieuwkomers en leden een goede gelegenheid om te komen oefenen voor het Bowlingseizoen 2018/2019 dat begin september a.s. start!


Privacy Wet


Op 3 april j.l., tijdens de Alg. Ledenvergadering (ALV) werd U geinformeerd over de nieuwe Privacy Wet die in mei 2016 werd ingevoerd, en die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt. 

Aan de nieuwe EU “privacy verordening” (AVG) moet per 25 mei a.s. worden voldaan. 

In het kort komt het erop neer dat vanaf 25 mei niet zomaar persoonsgegevens mogen worden verwerkt.


Omdat van U in de Interkorf of op onze website en in emails etc., foto’s met Uw namen, adressen en andere persoons vermeldingen kunnen verschijnen, dient ROKI vanaf 25 mei a.s. hiervoor Uw toestemming te hebben. 

ROKI gaat er van uit dat haar huidige werkwijze mbt persoonsgegevens met Uw goedkeuring plaatsvindt.


Mocht U evenwel een andere mening zijn toegedaan en wil U bijvoorbeeld níet met naam, foto etc., in Interkorf, email of op de ROKI website wordt genoemd dan kunt U dit schriftelijk melden tot 1 juli 2018 bij 


Jack Stern, Secretaris ROKI,

Sleedoornstraat 2A, 2565WN Den Haag 

of per email naar secretariaatroki@gmail.com